โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี
โปรโมชั่นพิเศษ ฉลองครบ 18 ปี

ผู้สนับสนุน

6 ปัจจัยที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จ

ผู้สนับสนุน


จากประสบการณ์ในการให้บริการ เว็บไซต์สำเร็จรูป มากว่า 15 ปี พบว่า คนส่วนใหญ่ จะเข้าใจว่าการมีเว็บไซต์จะช่วยเพิ่มยอดขาย หรือ ช่วยให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจนี้ไม่ผิด แต่ความถูกต้องมีไม่ครบ เพราะ...

การมีเว็บไซต์ไม่ใช่สูตรสำเร็จที่จะทึกทักได้ว่า จะสำเร็จแบบนั้น สำเร็จแบบนี้ โดยที่ไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือลงมือกระทำใดๆ กับเว็บไซต์เลย คิดว่ามีเว็บไซต์แล้ว ทุกอย่างจบ จากนั้นก็ฝันว่าเว็บไซต์จะนำพาสิ่งต่างๆ มาให้ ความจริงคือ...

การมีเว็บไซต์ เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น เพราะเว็บไซต์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น กว้างขวางขึ้น และประหยัดขึ้น เรียกสั้นๆ ว่า "โอกาส" ดังนั้นการมีเว็บไซต์คือการมี "โอกาส" ที่มากกว่าคนที่ไม่มี แต่มีแล้วใช่จะสำเร็จทันที สรุปสั้นๆ คือ

หากต้องการให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จ ควรจะเริ่มจาก

1. สำรวจตัวเองและคู่แข่ง

อย่างแรกเลยคุณจะต้องรู้ถึง จุดแข็ง จุดอ่อน ของสินค้า ที่คุณให้บริการอยู่ จากนั้น นำจุดแข็ง  ของสินค้าทุกตัวมาเขียนเป็นข้อความสั้นๆ จากนั้นสำรวจดูเว็บไซต์ของคู่แข่ง หรือธุรกิจของคู่แข่งว่า เขามีจุดแข็ง และจุดอ่อนอย่างไร และท้ายสุดคุณจะต้องเปรียเทียบหาความแตกต่างระหว่าธุรกิจของคุณกับธุรกิจของคู่แข่ง ถ้าไม่มีความแตกต่าง นั่นคือโอกาสที่คุณจะสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง แต่คุณต้องคิดให้ได้ว่า จะแตกต่างอย่างไร ที่คู่แข่งจะตามค